Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Det enkleste er å kontakte oss via SMS.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

 

 

Faste fraværsdager til legene:

Jorunn F. Brakstad: Tirsdag i par talls uker.  Ikke tilstede på  onsdager. Da er Trude Brakstad vikar for henne.

Signe Nordby Stranden: Tirsdag. Da er Trude Brakstad vikar for henne.

Øystein Pedersen: Onsdag

Håvard Jendem: Torsdag

Sverre Borgen: Fredag. Da er Trude Brakstad vikar for han.Viktig informasjon

25. september 2015 kl. 08:37

Årets influensavaksine.

Årest influensavaksine har kommet. Pris kr. 180.

23. september 2015 kl. 10:04

Kjernejounal

Kjernejounal systemet er nå oppdatert.

23. september 2015 kl. 09:57

Legefravær Oktober 2015

Dr. Jorunn Brakstad:  Fredag 2.,mandag 5. og tirsdag 6.oktober. Mandag 12. oktober. Fredag 23.oktober. Se også på fast fraværsliste, for henne.

Dr. Signe Nordby:  Mandag 5. og tirsdag 6. oktober.Tirsdag 20. og onsdag 21.oktober.  Fast fraværsdag er tirsdager.

Dr. Øystein Pedersen : Ikke planlagt fravær i oktober. Fast fraværsdag er onsdager.

Dr. Håvard Jendem: Fredag 9. oktober. Torsdag 22. og fredag 23. oktober. Fast fraværsdag er torsdager.

Dr. Sverre Borgen: Er ikke tilstede i uke 41. (5 til 9. okt.)  Tirsdag 20. og onsdag 21. oktober. Fast fraværsdag er fredager.

Dr. Trude Brakstad: Tirsdag 20. og onsdag 21. oktober.

13. mai 2015 kl. 14:36

Legefravær September 2015

Dr.Jorunn Brakstad: Ikke til stede Fredag 18.september. Se også på fast fravær liste.

Dr. Signe S. Nordby: Ikke til stede i Uke 39.  Fast fravær tirsdager.

Dr. Øystein Pedersen: Ikke til stede i Uke 38 og mandag 21. og tirsdag  22. september. Fast fravær onsdager.

Dr. Håvard Jendem: Ikke planlagt fravær. Fast borte torsdager.

Dr. Sverre Borgen: Ikke til stede uke 39. Tilbake onsdag 23.09 .  Fast fravær fredager.

Dr.Trude Brakstad: Ikke planlagt fravær.                      

 

1. april 2013 kl. 22:17

Informasjon ved timebestilling/ Time samme dag

1. Det er viktig at en bestiller time fra egen telefon (hvis ikke gi beskjed om dette i meldingsfeltet)

2. Det er ønskelig at en bestiller time de dagene fastlegen er til stedet så lenge det ikke er øyeblikkelig hjelp.

Dette spesielt ved oppfølging av sykemelding.

Viser til faste fraværsdager for fastlegene.

 

5. februar 2013 kl. 13:15

Ny telefontid

Det blir ny telefontid med virkning fra 25. februar

0900-1130

1300-1430

16. november 2007 kl. 11:26

RUTINER VED LEGEKONTORET MOLDE BRYGGE

Legekontoret Molde Brygge er et gruppefellesskap av leger som arbeider som fastleger . Vi er totalt fem leger og en turnuslege. Legene arbeider ved kontoret alle ukedager utenom den eller de dagene en utøver kommunalt forebyggende arbeid eller tilsynsarbeid.

Det er ikke nødvendig å melde seg i skranken når du kommer til timen. Gå rett til plasser utenfor legens kontor og vent til du blir ropt opp. Det kan oppstå forsinkelser hos legen, blant annet pga øyeblikkelig hjelp plikt og vi håper på forståelse for dette.

 Hos legen vil du få hjelp i forhold til dine problemstillinger / spørsmål og legen vil eventuelt sende deg på laboratoriet for videre prøver / undersøkelser. Du tildeles en time på laboratoriet og vil bli ropt opp her likedan som hos legen din. I perioder med stort press på laboratoriet kan det også her bli noe ventetid.  Eventuelt kan du høre i skranken når du er registrert dersom du synes det går urimelig lang tid.

Betaling foregår ved ny betalingsautomat. Det er her mulig å betale med kontant (ikke 500,- og 1000,- sedler) og kort. Du kan også få utskrevet giro (da med girogebyr). Dersom du ikke betaler vil du automatisk få tilsendt giro med gebyr.