Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Det enkleste er å kontakte oss via SMS.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

 

 

Faste fraværsdager til legene:

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag.

Signe Nordby Stranden: Tirsdag. 

Martin Skrove: Onsdag

Håvard Jendem: Torsdag

Ingvild Vinjar: Onsdag.

Turnuslege Signe Ekeland: TorsdagerViktig informasjon

21. februar 2017 kl. 10:28

Legefravær i mars 2017

Dr. Tarjei Skotheimsvik: Ikke planlagt fravær i mars. Fast borte på tirsdager.

Dr. Martin Skrove: Ikke tilstede onsdag 8., torsdag 9. og fredag 10. mars i uke 10. Og i uke 11 fra tirsdag 14. til fredag 17. mars.  Fast fravær på onsdager.  Dr. Signe Ekeland er vikar for han i uke 10.

Dr. Signe Nordby: Ikke tilstede onsdag 22. og torsdag 23.mars. Fart fravær på tirsdager.

Dr. Håvard Jendem: Ikke planlagt fravær i mars. Fast borte på torsdager.

Dr. Ingvild Vinjar: Ikke tilstede fredag 3. mars. Fast Fravær på onsdager.

Dr. Signe Ekeland blir vår faste vikar våren, sommeren 2017.

 

 

18. januar 2017 kl. 13:10

Legefravær februar 2017

Dr. Tarjei Skotheimsvik: Ikke tilstede ons. 22. og tors.23.februar. Fast fravær på tirsdager.

Dr. Martin Skrove: Ikke planlagt fravær i februar. Fast fravær på onsdager.

Dr. Signe Stranden Nordby: Ikke tilstede fredag 3. februar. Ons.15.,tors.16. og fre.17 feb. Og uke 8. (20. - 24. ) februar. Fast fravær på tirsdager.

Dr. Håvard Jendem: Ikke tilstede torsdag 23. og fredag 24. februar. Fast fravær på torsdager.

Dr. Ingvild Vinjar: Ikke tilstede uke 7. ( 13. - 18. ) februar. Fast fravær på onsdager

Turnuslegen er ikke tilstede uke 6. ( 6. - 10. ) februar. kommunal dag på torsdager.

             

22. september 2016 kl. 08:53

Vi har mistet en kjær kollega

Sverre Borgen har gått bort.  

Ingvild Vinjar er ansatt som vikarlege og har nå ansvaret for pasienter som tidligere har hatt Sverre Borgen som fastlege.

14. september 2016 kl. 11:42

Turnuslege

Ny turnuslege: Signe Ekeland er hos oss fra, 01.09.2016 - 01.03.2017

23. september 2015 kl. 10:04

Kjernejounal

Kjernejounal systemet er nå oppdatert.

1. april 2013 kl. 22:17

Informasjon ved timebestilling/ Time samme dag

1. Det er viktig at en bestiller time fra egen telefon (hvis ikke gi beskjed om dette i meldingsfeltet)

2. Det er ønskelig at en bestiller time de dagene fastlegen er til stedet så lenge det ikke er øyeblikkelig hjelp.

Dette spesielt ved oppfølging av sykemelding.

Viser til faste fraværsdager for fastlegene.

 

5. februar 2013 kl. 13:15

Ny telefontid

Det blir ny telefontid med virkning fra 25. februar

0900-1130

1300-1430

16. november 2007 kl. 11:26

RUTINER VED LEGEKONTORET MOLDE BRYGGE

Legekontoret Molde Brygge er et gruppefellesskap av leger som arbeider som fastleger . Vi er totalt fem leger og en turnuslege. Legene arbeider ved kontoret alle ukedager utenom den eller de dagene en utøver kommunalt forebyggende arbeid eller tilsynsarbeid.

Det er ikke nødvendig å melde seg i skranken når du kommer til timen. Gå rett til plasser utenfor legens kontor og vent til du blir ropt opp. Det kan oppstå forsinkelser hos legen, blant annet pga øyeblikkelig hjelp plikt og vi håper på forståelse for dette.

 Hos legen vil du få hjelp i forhold til dine problemstillinger / spørsmål og legen vil eventuelt sende deg på laboratoriet for videre prøver / undersøkelser. Du tildeles en time på laboratoriet og vil bli ropt opp her likedan som hos legen din. I perioder med stort press på laboratoriet kan det også her bli noe ventetid.  Eventuelt kan du høre i skranken når du er registrert dersom du synes det går urimelig lang tid.

Betaling foregår ved ny betalingsautomat. Det er her mulig å betale med kontant (ikke 500,- og 1000,- sedler) og kort. Du kan også få utskrevet giro (da med girogebyr). Dersom du ikke betaler vil du automatisk få tilsendt giro med gebyr.